​​​​​​​​​​​​​

Glencore Agro Rostov LLC

Tel: (863) 244-19-71
Email: mzk.rostov@intgrain.ru
Address: 47N Shosseynaya St., Rosrtov-on-Don, 344002

Volgograd Separate division

Tel: +7 (8442) 43-07-45
Email: m.zakharov@intgrain.ru
Address: 55/1 Marshal Chuikov St., Volgograd, 400005

Glencore Agro Yug LLC

Tel: (8652) 56-21-63
Email: mzk-yug@intgrain.ru
Address: 415D Lenina St., Stavropol, 355000

Glencore Agro Kuban LLC

Tel: (861) 210-10-34
Email: v.osipets@intgrain.ru
Address: 43/68 Krasnoarmeyskaya St., Krasnodar, 350000

Glencore Agro Chernozemye LLC

Tel: (4732) 51-95-93
Email: a.kudrin@intgrain.ru
Address: 24, Friedricha Engelsa St., Voronezh, 394036

Saratov Separate division

Tel: +7 (8452) 45-96-38
Email: a.shamin@intgrain.ru
Address: office 312, 239/42 B.Sadovay, Saratov, 410005

Arow down Arow down Arow down Arow down
Arow right
 
Arow right
 
Arow right
 
Arow right